Gedenkteken crematorium Kranenborg blijft staan - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Gedenkteken crematorium Kranenborg blijft staan

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

Er kan volgens de gemeente geen sprake van zijn dat de gedenkplaten op het strooiveld op begraafplaats Kranenburg verplaatst worden.
Stichting Groenstad Zwolle protesteert hier tegen, omdat door de platen het oorspronkelijke ontwerp van 1928 aangetast worden.

Een woordvoerder van de gemeente erkent dat de platen de zichtlijnen rond de vijver op de begraafplaats doorbreken, maar vindt dat door de afstand 'niet storend'. Stichting Groenstad Zwolle had volgens de gemeente al sinds 2003 van de plaatsing kunnen weten omdat het gedenkteken was opgenomen in het Masterplan Kranenburg. "Juist door de invulling van het Masterplan moest er een grondruil plaatshebben tussen het crematorium Kranenburg en de gemeente. Afgesproken werd dat het crematorium op het nieuwe strooiveld een gedenkteken en een bloemenplateau mocht plaatsen vergelijkbaar met het op dat moment reeds bestaande gedenkteken en het plateau aan de achterzijde van het crematorium. De huidige locatie is in samenspraak tussen de gemeente en het crematorium aangewezen. Daarbij was voor de gemeente het uitgangspunt om de in het verleden geformuleerde beginselen zoveel mogelijk te respecteren. Vanwege deze overeenkomst kunnen de zuilen niet op een andere plek gezet worden. Dat de uitgangspunten zoveel mogelijk gerespecteerd zijn blijkt uit het feit dat het gedenkteken op enige afstand van het pad rondom de vijver is geplaatst aan het toegangspad naar de begraafplaats Bergklooster. Dat neemt niet weg dat het gedenkteken wél zichtbaar is", aldus de woordvoerder.

Naar verwachting wordt in februari een discussiemiddag georganiseerd door de gemeente. Hierbij gaat het over de vraag hoe de oorspronkelijke filosofie van Kranenburg zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is en nog in gang zal worden gezet. Zwolle Groenstad krijgt dan ook een uitnodiging.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content