Omwonenden wijzen crematorium Hollesteeg af - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Omwonenden wijzen crematorium Hollesteeg af

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

Omwonenden zitten niet te wachten op een crematorium nabij Rouwcentrum Schrijen aan de Hollesteeg in Boxmeer. Meer dan 77 procent van de ondervraagden geeft in een enquête van de SP-fractie aan tegen een uitbreiding op die locatie te zijn.

Een kleine 16 procent geeft aan dat het wat hen betreft niet uitmaakt waar het crematorium kom. Deze groep vindt een crematorium niet misstaan in een woonwijk en vreest kennelijk niet voor parkeer- of verkeersproblemen. Ongeveer 7 procent is voor. In totaal zette de SP in januari 175 vragenlijsten uit in de Hollesteeg waar ongeveer de helft (83) van terug kwam.
Ook omwonenden van de begraafplaats in Sambeek vinden dat een crematorium niet in of nabij een woonwijk thuishoort. In Sambeek geven echter ongeveer evenveel mensen aan voor een crematorium te zijn (40,6%) als tegen (43,8%). Meer dan 15 procent maakt zich niet druk om de locatie. In totaal werden er 85 formulieren verspreid waar ruim 37 procent van ingevuld werd.

Overhandiging
Gisteren overhandigde de SP de resultaten van het onderzoek ‘Crematorium in de gemeente Boxmeer ja/nee’ aan burgemeester Karel van Soest. “Voor een crematorium Hollesteeg is geen draagvlak. Bovendien voldoet de plek ook niet aan de richtlijnen voor een crematorium: er zijn teveel hinderaspecten”, zegt gemeenteraadslid Edson Manuel van de SP. “Locatie Sambeek voldoet veel beter.”
Burgmeester Van Soest: “Deze hele discussie ligt maatschappelijk gevoelig en dat verdient onze aandacht. We moeten echter ook niet uit het oog verliezen dat zowel in Sambeek als de Hollesteeg het gaat om relatief kleine crematoria. Mij hoort u dan ook geen voorkeur uit spreken. De gemeenteraad zal te zijner tijd een weloverwogen besluit moeten nemen.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content