Praten over sterven 'A Piece of Cake' - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Praten over sterven 'A Piece of Cake'

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

'Het sterven niet langer doodzwijgen, maar bespreekbaar maken op een levendige wijze'. Dat is wat stichting Vrienden van Hospice De Markies wil bereiken met het toneelstuk A Piece of Cake? De stichting wil daarnaast draagvlak creëren voor het Hospice De Markies in Bergen op Zoom.
Daar brengen mensen die medisch gezien zijn uitbehandeld, maar niet thuis kunnen sterven, hun laatste maanden door.

Regisseur en acteur Jacques de Groot schreef de eenakter. In juni wordt deze voor het eerst opgevoerd in, heel toepasselijk, crematorium Zoomstede. "We willen het ook op scholen, verenigingen en in huiskamers gaan doen. Op die manier bereiken we zoveel mogelijk mensen", aldus Jac Bruininkx van Vrienden van Hospice De Markies.

In het toneelspel ontmoeten een oude man en een jong meisje elkaar in een crematorium. Twee mensen in compleet verschillende leefwerelden, tussen wie een gesprek ontstaat. Op het spel volgt een discussie waarin het publiek samen met begeleiders, bijvoorbeeld medewerkers van het hospice, antwoorden zoekt op vragen die het toneelstuk oproept. Bruininkx: "Onze doelgroep is daarin voor een groot deel ook de schooljeugd. Zij interesseren zich niet zo voor dat soort onderwerpen, terwijl de dood toch bij het leven hoort."

"Het is niet hun piece of cake", vult De Groot grappend aan. "Het was, en is een taboe. We hopen ook onder hen een discussie op gang te brengen. Dat lukt je niet door een foldertje uit te delen."

Een ander doel is mensen informeren over palliatieve (pijnverzachtende) zorg. De stichting wil namelijk ook ouderen informeren over de vele keuzes die er tegenwoordig zijn rondom het sterven. Bruininkx: "Je kunt nu zelfs bepalen waar je het liefst wil sterven. Ik geloof niet dat mensen zo'n belangrijke keuze goed kunnen maken als ze niet volledig zijn geïnformeerd. Veel jongeren, maar ook ouderen weten niet wat een hospice en palliatieve zorg inhoudt."

De stichting denkt het toneelspel bij succes jarenlang te kunnen opvoeren. "De groep adolescenten die we willen bereiken, ververst elk jaar. Wel hebben we sponsors nodig als we dit willen blijven opvoeren. Voor het publiek is het gratis, maar voor ons komt er een hoop bij kijken", aldus Bruininkx.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content