Eerste stap gezet naar bouw Helders crematorium - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Eerste stap gezet naar bouw Helders crematorium

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

Het Uitvaartcentrum in Den Helder heeft alvast de eerste hobbel op weg naar de bouw van een crematorium naast het centrum en de Olea Hof aan de Annie Romein Verschoorlaan genomen. Burgemeester en wethouders zijn bereid mee te werken aan de komst ervan.

Het crematorium is kleinschalig en betreft alleen een gebouwtje voor de technische installatie waarmee de crematies worden uitgevoerd. De aula, koffiekamers en andere voorzieningen zijn immers al aanwezig.

Het college is er op basis van onderzoeksrapporten van overtuigd dat het crematorium geen nadelige invloed heeft op milieu en volksgezondheid. Daarom zal de voorziening worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan dat voor dit gebied wordt gemaakt. Dat betekent dat omwonenden en belanghebbenden gebruik kunnen maken van de inspraakmogelijkheden die bij zo'n planologische procedure horen.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content