Eis dertig maanden voor overval op weduwe bij crematorium in Breda - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Eis dertig maanden voor overval op weduwe bij crematorium in Breda

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

Een weerzinwekkend, misselijkmakend misdrijf, waarvoor ik een heel zware straf eis.” Aldus officier van justitie P. Emmen donderdag in zijn aanloop naar de eis tegen de 25-jarige Bredanaar Faisal G., verdacht van de overval op weduwe Riek Kortland bij crematorium Zuylen: dertig maanden, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

In de laatste maanden kan volgens Emmen begonnen worden met de hulp (onder dwang) aan G., over wie deskundigen verklaard hebben dat hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Ook zou hij hulp nodig hebben bij zijn schuldenproblematiek en dient hij een weerbaarheidstraining te volgen. Om recidive te voorkomen.

G. lokte Kortland begin november vorig jaar met een smoes naar het crematorium omdat de begrafenis van haar overleden man niet door kon gaan als ze niet direct zou komen. Hoewel ze twijfelde, reed ze naar Zuylen, waar hij haar portier openrukte, achter haar instapte en een (balletjes-)pistool op haar hoofd zette met de mededeling: rijden, anders schiet ik u door uw hoofd. Kortland ontsnapte aan haar belager.

G. hoorde de strafeis voor diefstal met geweld, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden wapenbezit niet aan. Hij deed afstand van zijn recht om ter zitting te verschijnen. Onder meer omdat hij in een dip zat, niet blij was met een eerder over hem opgesteld rapport over zijn psychische gesteldheid (er was geen klik met de psychiater) en omdat hij bij een eerdere pro forma-zitting mensen op de publieke tribune had zien zitten die hij daar liever niet zag.

‘Hoe diep kun je zinken? Dit misdrijf getuigt van een kilheid en gevoelloosheid, waar je bang van wordt", zei Emmen. G.’s raadsman mr. B. Visser was het met de officier eens: een misselijkmakend delict, maar G. zou niet alleen ‘die oude mevrouw, maar met name zichzelf gestraft’ hebben. Hij pleitte voor een kortere straf (24 maanden, de helft voorwaardelijk) en begeleiding door de reclassering. Visser: ‘Mijn cliënt is in de penitentiaire inrichting al volledig uitgeknepen. Cliënt is gemotiveerd iets van zijn leven te maken, maar die motivatie neemt af. Hij zit aan de grens.”

Uitspraak over twee weken.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content