Oude crematiegraven op plek crematorium - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Oude crematiegraven op plek crematorium

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

ZUTPHEN - In één keer zijn twee nieuwe uitgaven verschenen in de reeks ’Zutphense Archeologische Publicaties’. De geschriften doen verslag van het onderzoek naar elf eeuwen historie in en onder de Rode Torenstraat 51 en van het terrein aan de Voorsterallee waar later dit jaar een crematorium van start gaat.

Het afgelopen jaar vond een verbouwing plaats van het pand Rode Torenstraat 51. Dit bleek aanleiding voor bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. Al in de 14e eeuw was op deze plek sprake van bebouwing die eeuwenlang een eenheid vormde met Ravenstraatje 3. Het complex had al die honderden jaren vooral bedrijfsfuncties. Zo gebruikte Arnold van Eck, in de 17e eeuw burgemeester van Arnhem, het waarschijnlijk als pakhuis en vestigde ene Gerrit Loitinck er in 1684 een gruitmolen. Opgravingen brachten een 18e eeuwse waterkelder en een waterput aan het licht. Voorts werden bij boringen resten gevonden van een tot de Zutphense ringburgwal behorende ontwateringsgracht uit de 9e eeuw, en van een grote (stads-)brand die vier eeuwen later plaatsvond.
Ook aan de realisatie van crematorium ‘De Omarming’ aan de Voorsterallee ging archeologisch onderzoek vooraf, waarvan de resultaten thans onder de gebiedsnaam ‘Wulflare’ eveneens te boek zijn gesteld. Zo kwamen er op een rivierduin overblijfselen van prehistorische crematiegraven (!) te voorschijn. Uniek noemt het boek de vondst van een bronzen strip met letters uit de late 16e eeuw. Het gaat om een amulet met Kabbalistische bezweringen, wellicht afkomstig van Arndt Schimmelpenninck. Deze Zutphense exorsist werd in 1600 uit de stad verbannen en genoot daarna een dubieuze reputatie op het omringende platteland.
De rijk geillustreerde publicaties kosten respectievelijk 11,50 en 16,50 euro. Ze zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content