Op de site van de gesloten steenbakkerij De Keignaert kan een crematorium komen. - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Op de site van de gesloten steenbakkerij De Keignaert kan een crematorium komen.

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

OOSTENDE - Op de site van de gesloten steenbakkerij De Keignaert kan een crematorium komen. Schepen Yves Miroir wil er ook een uitbreiding van het stadsrandbos. Edwin Fontaine.

Steenbakkerij De Keignaert startte in 1954 toen in het na-oorlogse Vlaanderen volop gebouwd werd. De steenbakkerij was één van de 24 steenbakkerijen in de regio. Vorig jaar sloot ze als laatste de deuren. Niettegenstaande de kuststenen van De Keignaert via productie in andere bakkerijen nog te koop zijn, staat het gebouw aan de Grintweg al een jaar leeg.

Milieuschepen Yves Miroir (SP.A) heeft plannen met de site van de Keignaert. ‘We zouden graag volgend jaar de grond van 20hectare rondom de steenbakkerij kopen. We willen er een uitbreiding van het stadsrandbos realiseren. Dat kan perfect, want nu al is de zone op het gewestplan groen ingekleurd. Als er nog klei ontgonnen zal worden, dan moeten we eerst praten met de federale overheid of we kunnen planten. Maar als de klei-ontginning stopt kunnen we zelfs meteen beginnen planten. We hebben nog plantgoed en budget over', zegt Miroir.

Crematorium

Oostende heeft niet enkel geld voor boompjes: ‘We hebben elk jaar een budget van 500.000euro op de begroting van het Bedrijf voor Grond en Bouwbeleid voor de aankoop van gronden en kunnen het voor die site gebruiken. Niet enkel het stadsrandbos kan er komen. Ook het crematorium kan op die site een plaats krijgen. Er rond kan groen komen, dat perfect aansluit bij het stadsrandbos.'

Voor Oostende zou het crematorium op die site goed uitkomen: aan de Nieuwpoortsesteenweg kan het immers niet komen na protest van de buren. Maar bij de Groep Verhelst uit Oudenburg, eigenaar van de steenbakkerij en de site, is men niet op de hoogte over de concrete plannen van het stadsbestuur. ‘Sedert het contact van april is er geen concrete actie meer gekomen in het dossier. We wachten af', zo liet Katrien Verhelst weten.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content