Stad Oostende zet door met de plannen voor een crematorium - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Stad Oostende zet door met de plannen voor een crematorium

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

Concrete plannen voor het vormen van een intercommunale

De plannen voor een nieuw crematorium in Oostende zijn zeker al tien jaar oud. Vanuit de vaststelling dat steeds meer Oostendenaars gecremeerd worden is er nood aan een crematorium in de stad. Ook voor de omliggende gemeenten zou dit een goed alternatief zijn voor de lange rit naar het crematorium van Brugge. Waar men tot nu toe enkel terecht kan voor crematie.

Toen het stadsbestuur anderhalf jaar geleden een site naast de begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg naar voor schoof, kwam er zo veel protest dat het plan om daar een crematorium te bouwen werd afgevoerd. Net zoals bij vele andere plannen om crematoria te bouwen, stuitte ook deze locatie op groot protest. Een andere locatie schoof het stadsbestuur officieel niet naar voor, maar op het stadhuis werd wel de optie onderzocht om op de site van de voormalige steenbakkerij aan de Grintweg (in Zandvoorde) een crematorium in te planten. Niettegenstaande die plannen niet concreet zijn, zet Oostende toch door met de oprichting van een intercommunale voor crematoriumbeheer.

De gesprekspartners zijn Oudenburg, Bredene en Middelkerke. Buurgemeente Gistel wordt niet betrokken bij de gesprekken. In de nieuwe vennootschap zal Oostende het meeste kapitaal inbrengen en wellicht ook de voorzitter leveren. Oostende voorziet zes mandaten voor zichzelf en stelt er nog eens zes ter beschikking van de andere gemeenten. Ook aan hen wordt, in functie van hun inwonersaantal, gevraagd om bij te dragen in de kosten van de nieuwe intercommunale.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content