Crailo - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content
De Larense gemeenteraad is verrast dat Gedeputeerde Staten Noord-Holland Crailo bij de A1 in beeld hebben als vestigingsplaats voor een Goois crematorium. Hoewel de Larense gemeenteraad gaat over haar grondgebied, kan het provinciebestuur vanwege het regionale belang zo’n besluit desnoods doordrukken. Leo Janssen van coalitiepartij Larens Behoud onderstreepte nog eens dat het altijd de bedoeling is geweest om dit deel van Crailo (nu nog asielzoekerscentrum) terug te geven aan de natuur.
Gooi en Eemlander | 25/11/2011
Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content