stakende - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content
Een besluit over het crematorium laat nog even op zich wachten. De afwezigheid van Tineke Booij van de WSP heeft ertoe geleid dat de stemmen donderdagavond staakten. Toezeggingen van de wethouder, een gezamenlijk amendement van D66/VVD én een motie van GroenLinks hebben niet geleid tot een ruime meerderheid voor of tegen het voorstel. De meningen over de realisatie van een crematorium aan de Utrechtseweg lopen zeer sterk uiteen. Zo vinden D66 en de VVD de locatie prima, maar willen zij wel een uitgebreid onderzoek naar onder meer de financiële haalbaarheid, de milieueffecten en de aardkundige aspecten van het plan.
Weesper Nieuws | 30/9/2011
Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content