Krematorium Hillerød - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Krematorium Hillerød

Krematorium Hillerød

Adddrese:
Krematorium Hillerød
Trollesminde Allé 27
2600 Hillerød

Telefon: 72322188
Telefax:

Revurdering af miljøgodkendelse Hillerød Krematorium
14. september 2010
By og Miljø har revurderet miljøgodkendelsen for Hillerød Krematorium, Skansevej 113, 3400 Hillerød.
Virksomheden foretager Kremering af kister. Miljøgodkendelsen er revurderet med nye standardvilkår som følge af udbygning med røggasrensning. Miljøgodkendelsen kan rekvireres hos Miljø, Byg og Beredskab af klageberettigede.Afgørelse om miljøgodkendelse kan påklages til Miljøklagenævnet af Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.En klage sendes skriftligt til Hillerød Kommune, som sender klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med materiale, der er indgået til sagens behandling. Eventuelle klager skal være Hillerød Kommune i hænde senest 4 uger fra annonceringsdatoen dvs. den 12. oktober 2010 klokken 12.

This page can be used for information / advertising by the  proprietor, owner of this crematorium. More information can be requested with this application form

Back to content